jueves, 30 de octubre de 2014

1.GO ENTREGAGAIA


 IKTak, HEZKUNTZA INDARBERRITZEKO AITZAKIA

SINTESIA:

Gaur egungo gizarte globalizatu honetan IKTak gero eta garrantzi handiagoa dute.

Jakin badakigu eskola gizartearen barnean dagoela, eta beraz errealitatea isatzen duela. Baina azken aldi honetan desoreka nabarmen bat hauteman da gizartearen eta eskolaren artean, gizartea teknologiari dagokionez aurrera egin izan duen heinean, eskola atzean geratu izan delako. Hori dela eta testuaren esaldi honen esanahia “Informazio eta Komunikazio Teknologiei dagokienez, testuinguru eskolarra uhartetzat ere hartu izan da gizartea itsasotzat hartu den bitartean.” ; gizartea itsasoa denean eskola (hezkuntza) bitartean itsaso horretan galdutako uharte baten moduan dabielako.

Beraz, IKTek ikasgelan sartzearen garrantzia ulertu behar dugu, hainbat funtzio bere ditzaketelako hezkuntzan eta. (Adibidez, gizartearen ezaugarriei hobeto egokitzea, hezkuntza eredua berriztatzea...).

Hala ere, ikasleen beharretara egokituz eta IKTak erabiltzeko aukerarik ez dutenentzako, (zulo digitala saihesteko), eskolak baliabide digital hauek eskaini beharko dizkie ikasleei. Baina IKTak modu esanguratsu batean erabili ahal izateko, hezitzaileok etengabeko formakuntza jaso beharko dugu gure bizitza profesionalean, eta baita ere ikastetxeak instalazioen aldetik aurrera egin beharko du.

2 GALDERAK:
  • Zeintzuk izan daitezke ikasgelan IKTak sartzearen desabantailak? 
  • Zelan erakutsi teknologia berriak kritikotasunarekin erabiltzen? 

BOST HITZ GAKOAK:
  • Alfabetatze digitala
  • Hezkuntza
  • IKT-ak
  • Eten digitala
  • Berriztatzea


IRUDIA:


No hay comentarios:

Publicar un comentario